Osmosis ปารีสในอนาคตอันใกล้ สองพี่น้องผู้ปราดเปรื่องได้เปิดตัวเทคโนโลยีการฝังเครื่องมือสุดไฮเทคที่ออกแบบมาเพื่อหาคู่แท้

ออสโมซิส

ปารีสในอนาคตอันใกล้ สองพี่น้องผู้ปราดเปรื่องได้เปิดตัวเทคโนโลยีการฝังเครื่องมือสุดไฮเทคที่ออกแบบมาเพื่อหาคู่แท้ แต่การทดลองใช้กลับส่งผลร้ายที่ไม่มีใครคาดคิด
นักแสดงนำ:อาแกธ โบนิตแซร์, ฮิวโก้ เบกเคอร์, กาเอล กามิลินดิ
ผู้สร้าง:โอเดรย์ ฟูเช 

รายะเอียด

Rating: 5.9/10 IMDb
Year: 2019
Genres: Romance / Sci-Fi
Runtime: 55 min
Language: French
Director: n/A
Writers: Gabriel Chiche / Louis Chiche / William Chiche
Cast: Agathe Bonitzer / Hugo Becker / Gaรซl Kamilindi